Spotkania z rodzicami

Pogoda

Tu nas znajdziesz

Kontakt z nami


Gimnazjum

Trzydziestka
Otwórz

Spotkania z rodzicami


Semestr I  
Termin Cel
14 września 2016 Spotkania organizacyjne- wywiadówki
26 października 2016 Konsultacje
30 listopada 2016 Wywiadówki, konsultacje, informacje o przewidywanych ocenach
11 stycznia 2017 Wywiadówki – wyniki za semestr I


Semestr II  
Termin Cel
15 marca 2017 Wywiadówki i konsultacje
26 kwietnia 2017 Konsultacje
24 maja 2017 Wywiadówki, konsultacje oraz informacje o przewidywanych
ocenach za II semestr, rocznych


Poza powyższymi terminami nauczyciele, pedagog i psycholog spotykają się z rodzicami na indywidualnych konsultacjach i spotkaniach, po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie.