Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Pogoda

Tu nas znajdziesz

Kontakt z nami


Gimnazjum

Trzydziestka
Otwórz
UWAGA!
Aktualizacja 1 czerwca 2017r.
Harmonogram przygotowywania i składania dokumentów

1. W okresie od 1.06 do 21.06.2017 r. należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, tj.:
• wpisać lub zweryfikować swoje dane osobowe i dane osobowe rodziców,
• zaznaczyć spełnianie kryteriów takich jak: problemy zdrowotne kandydata, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność, itd. (dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów należy dołączyć do wniosku),
• wybrać z listy oddziały w maksymalnie trzech szkołach,
• utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność oddziałów z trzech wybranych szkół,
• na tym etapie nie ma możliwości wpisania wyników egzaminów gimnazjalnych, ocen
i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
• tak przygotowany wniosek należy wydrukować.

2. W terminie do 21.06.2017 r. (do godz. 15.00) wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

3. W okresie od 23.06 do 27.06.2017 r. (do godz. 15.00) kandydaci uzupełniają elektronicznie wniosek o wyniki egzaminów gimnazjalnych, o oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Na tym etapie nie ma już możliwości zmiany listy preferencji.
 
UWAGA! Szczegóły dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie www.edu.wroclaw.pl w zakładce "Zasady naboru".

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018, prowadzonych przez Gminę Wrocław

HARMONOGRAM – REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
nabór I - rekrutacja elektroniczna

do 21.06.2017 r.

Składanie do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosków o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia (dot. wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

1-21.06.2017 r.
(do godz. 15.00)

Generowanie wniosków w systemie elektronicznym, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

23 – 27.06.2017 r.
(do godz. 15:00)

Uzupełnienie, na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, danych w elektronicznym wniosku. Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 7.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10.07.2017 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Niezwłocznie po ogłoszeniu
przez szkołę list kandydatów
zakwalifikowanych i nieza-kwalifikowanych, nie później niż do 18.07.2017 r. (do godz. 15:00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, tj. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy kandydatowi do technikum lub branżowej szkoły I stopnia.

 19.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Nabór uzupełniający – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych, na zasadach takich, jak w I naborze

19.07.2017 r.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl

do 24.07.2017 r.
(w godzinach pracy
sekretariatów szkolnych)

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 24.07.2017 r.
(w godzinach pracy
sekretariatów szkolnych)

Składanie pisemnych deklaracji przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

Najpóźniej w dniu
przeprowadzania próby
sprawności fizycznej
(w godzinach pracy
sekretariatów szkolnych)

Dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych: Dostarczenie do szkoły orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

do 27.07.2017 r.

Dodatkowe postępowania kwalifikacyjne do oddziałów, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

do 28.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych/innych.

14.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14.08.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

do 23.08.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

24.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.08.2017 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów.Wyszukiwarka

Popularność gimnazjów

Liczba podań na jedno
miejsce na rok szkolny
2014/2015
2,00
Gimnazjum nr 10
z Oddziałami Dwujęzycznymi
1,87
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26
1,69
Gimnazjum nr 30
im. Polonii Francuskiej
1,45
Gimnazjum nr 18
im. Armii Krajowej
1,39
Gimnazjum nr 49
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Źródło: Gazeta Wrocławska 4 lipca 2014