Rada Rodziców informuje

Pogoda

Tu nas znajdziesz

Kontakt z nami


Gimnazjum

Trzydziestka
Otwórz

Rada Rodziców informuje

  1. Przegłosowano jednogłośnie kontynuację ubezpieczenia w firmie InterRisk. Wybrano wariant III - 58 zł (ubezpieczenie + Librus).
  2. W porozumieniu z Dyrekcją szkoły podjęto decyzję o zwolnieniu Rady Rodziców z utrzymywania szkolnych maszyn kserograficznych od dnia 01.01.2014r.
  3. W nowym roku szkolnym 2013/2014 zostaje utrzymana opłata za ksero w wysokości 10 zł od ucznia.
  4. Decyzją większości głosów ustalono, że za pozostałość z balu półmetkowego w wysokości 644,39 zł, zostanie zakupiony wózek do piłek.
  5. Postanowiono, że ze zgromadzonych pieniędzy, Rada Rodziców zakupi 4 ławki do szkolnego patio oraz dodatkowo 1 wózek do piłek.
  6. Przegłosowano, że w nowym roku szkolnym 2013/2014 klasy pierwsze wnoszą opłatę w wysokości 70 zł za szfkę ubraniową.


Wyszukiwarka

Popularność gimnazjów

Liczba podań na jedno
miejsce na rok szkolny
2014/2015
2,00
Gimnazjum nr 10
z Oddziałami Dwujęzycznymi
1,87
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26
1,69
Gimnazjum nr 30
im. Polonii Francuskiej
1,45
Gimnazjum nr 18
im. Armii Krajowej
1,39
Gimnazjum nr 49
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Źródło: Gazeta Wrocławska 4 lipca 2014