Edukacyjna Wartość Dodana

Pogoda

Tu nas znajdziesz

Kontakt z nami


Gimnazjum

Trzydziestka
Otwórz

Edukacyjna Wartość Dodana wykresy

Edukacyjna Wartość Dodana jest metodą statystyczną pozwalającą ocenić efektywność kształcenia w danej szkole. Może być także definiowana jako miara wpływu szkoły na wzrost wiedzy uczniów.
Przy obliczaniu EWD wykorzystywane są obiektywne dane z systemu egzaminów zewnętrznych (sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny), a obliczony wskaźnik mówi nam na ile szkoła – w porównaniu z innymi wykorzystuje potencjał swoich uczniów. Zachęcamy do zapoznania się z analizą EWD dotyczącą naszej szkoły.

Część matematyczno-przyrodnicza

Wskaźniki obliczone zostały na podstawie danych z lat 2011-2013. W analizie uwzględniono wyniki 466 uczniów zdających egzamin

Część humanistyczna

Wskaźniki obliczone zostały na podstawie danych z lat 2011-2013. W analizie uwzględniono wyniki 468 uczniów zdających egzamin

Wyniki egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej uzyskane przez naszych uczniów w ciągu ostatnich trzech lat plasują naszą szkolę w gronie szkół sukcesu. Wykresy informują, że nasi uczniowie uzyskują ponadprzeciętne wyniki egzaminu gimnazjalnego, a szkoła może pochwalić się dodatnią wartością wskaźnika EWD. Wartość dodatnia EWD wskazuje na wysoką efektywność kształcenia szkoły, co oznacza, że potrafimy dobrze wykorzystać potencjał uczniów, którzy przychodzą do naszej szkoły.


Edukacyjna Wartość Dodana

Wyszukiwarka

Popularność gimnazjów

Liczba podań na jedno
miejsce na rok szkolny
2014/2015
2,00
Gimnazjum nr 10
z Oddziałami Dwujęzycznymi
1,87
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26
1,69
Gimnazjum nr 30
im. Polonii Francuskiej
1,45
Gimnazjum nr 18
im. Armii Krajowej
1,39
Gimnazjum nr 49
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Źródło: Gazeta Wrocławska 4 lipca 2014